Повідомлення Собору Єпископів Української Православної Церкви США Стосовно Послаблення Державними та Місцевими Урядами Постанов та Обмежень Щодо Covid-19