This post was originally published on this site

Βεβαἰως ἤλθαμεν ἐνταῦθα δι’ ἕναν ἰδιαίτερον λόγον, ἀλλὰ παράλληλα ἤλθαμεν νὰ θαυμάσωμεν τὸ μεγαλεῖον καὶ τὸ ἀρχιτεκτονικὸν μέγεθος τῆς Ἀμερικῆς, τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ, ἀλλά, καὶ δι’ ἕναν ἀκόμη λόγον, νὰ καμαρώσωμεν τὴν ἀγαπητὴν ἑλληνικὴν Ὁμογένειαν μας καὶ τὸ τὶ αὕτη κατώρθωσεν καὶ ἐδημιούργησεν καὶ τέλος νὰ ἴδωμεν ἐκ τοῦ πλησίον τὸ πολυποίκιλον καὶ ἀφαντάστου μεγαλείου ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἡ ὁποία δικαίως, εἶναι τὸ καύχημα τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.