This post was originally published on this site

Archbishop Elpidophoros Receives V. Rev. Tertiary Deacon Kallinikos